Ons doel

De vereniging Wildlife & Man werd in 2004 opgericht met als eerste doel het verzekeren van een gemeenschappelijke monitoring van de reepopulaties in verschillende gebieden aan beide zijden van de taalgrens.

De vereniging is samengesteld uit wetenschappers en zij die gepassioneerd zijn door fauna, professionelen zowel als amateurs en jagers zowel als niet-jagers.

Het doel van Wildlife & Man zoals omschreven in haar statuten:

“ Het bevorderen van het verwerven van wetenschappelijke en technische kennis voor wat betreft de biologie en ecologie van wilde fauna, en meer specifiek van wildsoorten, en de verspreiding van deze kennis bij de betrokken doelgroepen, als instrument ten behoeve van het beheer. “

Drie principes domineren binnen de vereniging: het bevorderen van de wetenschappelijke kennis over wilde fauna op nationaal niveau en mits integratie van een duidelijke toegepaste en maatschappelijke betekenis

Naast individuele personen zijn de volgende organisaties actueel vertegenwoordigd binnen de vereniging:

  • le Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole (DEMNA - DNE - LFSC)
  • Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
  • Het Departement Natuur en Bos van de Waalse overheid (DNF)
  • Leefmilieu Brussel (BIM) De Universiteiten van Luik (ULg) en Louvain (UCL)
  • De Provinciale Hoge School van Henegouwen – Condorcet (HEPC)

 

De belangrijkste opdrachten die tot nu toe aan Wildlife & Man toegekend werden zijn :

  • het monitoren van reewildpopulaties aan de hand van indicatoren (in de drie landsgewesten)
  • het monitoren van everzwijn in peri-urbaan gebied (Brussels gewest)
  • de analyse van mogelijk oplossingen in het kader van het herstel van het evenwicht tussen de draagkracht van het milieu en wild (Waals gewest)
  • de analyse van de huidige werking van de wildbeheereenheden en mogelijke pistes voor verbetering ervan (Waals gewest)